โรคโลหิตจาง คือ ภาวะที่ร่างกายมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ

ภาวะที่ร่างกายมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ
  • โรคโลหิตจาง คือ ภาวะที่ร่างกายมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ

สาเหตุ 1. สูญเสียเลือดเป็นจำนวนน้อยแต่หลายครั้ง เช่น บางคนมีเลือดออกในกระเพาะเนื่องมาจากเป็นโรคกระเพาะอาหาร 2. มีเลือดออกผิดปกติหลังหมดประจำเดือนแล้วหรือในวัยที่หมดประจำเดือนแล้ว 3. ขาดสารอาหารไปบำรุงเลือด 4. เป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้เม็ดเลือดน้อยกว่าปกติ เช่น โรคไต โรคตับ ไขข้ออักเสบ 5. เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น มะเร็งเม็ดเลือดต่างๆ

อาการ ผิวเหลืองซีดกว่าคนทั่วไป หน้ามืด เหนื่อยง่าย เป็นลมง่าย เบื่ออาหาร

วิธีรักษา 1. ควรพบแพทย์อย่างต่อเนื่องและใช้ยาที่แพทย์เฉพาะทางแนะนำเท่านั้น 2. รับประทานอาหารที่มีสารอาหารช่วยบำรุงเลือด 3. หากพบเจอเลือดออกผิดปกติในชีวิตประจำวันควรไปพบแพทย์ทันที

 

  • โรคธาลัสซีเมีย คือ ภาวะที่ร่างกายมีเม็ดเลือดแดงผิดปกติ
  • สาเหตุ ติดต่อทางพันธุกรรม เป็นโรคที่ติดต่อทางพันธุกรรมมีทั้งแบบเป็นพาหะและเป็นโรคโดยสมบูรณ์

อาการ สามารถสังเกตอาการได้จากวัยเด็ก เด็กจะมีผิวซีด อ่อนเพลียง่าย ม้ามโต ตับโต ท้องป่อง บางรายเป็นมากถึงขั้นเสียชีวิตในครรภ์

วิธีรักษา 1. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพราะผู้ป่วยโรคนี้จะติดเชื้อได้ง่ายหากอ่อนแอ ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และบำรุงเลือด 2. พบแพทย์อย่างต่อเนื่อง และไม่เปลี่ยนที่รักษาบ่อยจนเกินไป 3. พยายามป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติที่ต้องเสียเลือดหรือกระดูกหัก เพราะผู้ป่วยจะมีอาการโลหิตจางและกระดูกหักง่ายอยู่แล้ว 4. หากมีไข้ ควรเช็ดตัว ให้ทานยาพาราเซตามอน และรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

 

  • โรคเลือดแข็งตัวช้า หรือโรคฮีโมฟีเลีย ทำให้เลือดออกได้ง่ายและหยุดได้ยาก

สาเหตุ ติดต่อทางพันธุกรรม เป็นภาวะกลไกการห้ามเลือดในร่างกายทำงานไม่ปกติ โปรตีนที่ถูกสร้างเพื่อการห้ามเลือดที่เรียกว่า แฟคเตอร์ มีไม่เพียงพอหรือไม่ถูกผลิต

อาการ สามารถสังเกตอาการได้จากวัยเด็ก จะพบจ้ำเขียวตามตัว ตามข้อ ซึ่งเกิดจากเลือดออกตามข้อที่ต้องรับน้ำหนัก บางรายเป็นหนักถึงขั้นเดินไม่ได้ ขยับไม่ได้ อาการแทรกซ้อนสามารถเกิดได้เช่นกันในระบบทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะหรืออุจจาระเป็นเลือด หากประสบอุบัติเหตุที่ต้องเสียเลือด เลือดก็จะหยุดไหลช้ามาก

วิธีรักษา วิธีที่ง่ายและได้ผลดี คือ วิธี Home Therapy โดยใช้โปรตีนแฟคเตอร์เข้มข้นแบบผงผสมน้ำกลั่นและฉีดเข้าเส้นเลือด จะทำให้เลือดหยุดไหลได้อย่างรวดเร็วและไม่เจ็บปวด

อ่านรายละเอียดที่นี่