เลือดหรือที่ภาษาทางการเรียกว่า โลหิต

โลหิตวิทยา

เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายและมีสัดส่วนมากที่สุดในร่างกายเพราะจัดเป็นของเหลวที่ไหลวนอยู่ทั่วทุกอวัยวะ ส่วนประกอบของเลือดสามารถแบ่งได้ดังนี้

  • น้ำเลือดหรือพลาสมา มีอยู่ร้อยละ 55 ของเลือดทั้งหมด มีหน้าที่ลำเลียงสารอาหารประเภทต่างๆ ที่ย่อยแล้วไปหาเซลล์ และกำจัดของเสียออกนอกร่างกาย
  • เม็ดเลือด แบ่งออกเป็นเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง โดยเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆ ส่วนเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ทำลายเชื้อโรคและสร้างแอนติบอดี้เพื่อต้านเชื้อโรคต
  • เกล็ดเลือด ทำหน้าที่หลั่งสารไฟบรินให้เลือดแข็งตัวเมื่อเกิดบาดแผล

 

เลือดนั้นสำคัญไฉน

หลายคนกลัวเลือดจนถึงขั้นช็อคหรือเป็นลม แต่ถึงกลัวแค่ไหน ในร่างกายคนเราก็ต้องการเลือด เพราะเลือดนั้นถือเป็นส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆ เมื่อใดก็ตามที่ร่างกายเราขาดเลือดเวลาเกิดอุบัติเหตุ จะเห็นได้ว่าเราต้องการเลือดมาเติมเต็มาส่วนที่เราเสียไป บางคนโชคร้ายมาถึงมือหมอช้าไป ทำให้เสียเลือดจนเสียชีวิตเลยก็มี คราวนี้คงไม่ต้องบอกแล้วว่าเลือดนั้นสำคัญต่อเรามากแค่ไหน

พอทราบเรื่องเลือดกันมาแล้ว หลายคนคงสงสัยว่ามีวิชาหรือศาสตร์ไหนที่ศึกษาเกี่ยวกับเลือดโดยเฉพาะหรือไม่ คำตอบคือ มี วันนี้เราจะไปศึกษาเรื่อง โลหิตวิทยา ศาสตร์แห่งการศึกษาเรื่องเลือดและโรคทางเลือด

โลหิตวิทยา (hematology) เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ศึกษาเกี่ยวกับโรคทางเลือด ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุการเกิดโรค การวินิจฉัยโรค การรักษาโรค การป้องกันโรค ซึ่งโรคทางเลือดนั้นอาจเกิดจากความผิดปกติของขนาดเม็ดเลือด จำนวนเม็ดเลือด โปรตีนในหลอดเลือด การแข็งตัวของเลือดที่เร็วหรือช้ากว่าปกติ เป็นต้น ซึ่งโรคทางเลือดที่เราพอคุ้นหูกัน ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม